Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Календар
«  Януари, 2023  
ПВСЧПСН
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Постинг
18.06.2016 11:07 - ЦАРЯТ ОСВОБОДИТЕЛ И ЛЮБОВТА МУ КЪМ СЛАВЯНИТЕ
Автор: kordon Категория: Политика   
Прочетен: 1433 Коментари: 0 Гласове:
6

Последна промяна: 18.06.2016 11:11

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg

ЦАРЯТ ОСВОБОДИТЕЛ И
ЛЮБОВТА МУ КЪМ СЛАВЯНИТЕ

Автор: Виктор Кордон

Проруската пропаганда твърде отдавна обработва съзнанието на българина с примитивни клишета за това как Русия с най-чисти и безкористни намерения ни била освободила, тъй като сме били братя по кръв (славяни) и по религия (православни). Но съчинителите и глашатаите на тази плоска агитация пропускат неудобния факт, че в същото време русите са заробили милиони други славяни, много от които освен това са и православни. Опитите на тези нещастни хора да се освободят от руското иго са били смазвани с нечовешки жестокости от човеколюбивите, според русофилските мантри, руски богатири. Освен това огромният руски репресивен апарат е бил мобилизиран със задача да заличи националното съзнание и културните черти на попадналите под руска окупация народи. Такава е ситуацията с украинците, срещу които била изправена цялата мощ на имперска Русия и всички нейни човешки и материални ресурси, впрегнати с цел да обезличат украинския народ и да го превърнат в неин покорен слуга.

В опит да смаже самосъзнанието и да изтрие културната идентичност на украинците руското имперско правителство въвежда жестоки забрани (каквито дори и Османската империя не е използвала срещу чуждоезичниците и иноверците) за използване на украинския език и литература в опит да бъда спряна „украинофилската пропаганда”. Сиреч руските имперски власти считат говоренето от украинците на родния им език за проява на пропаганда, застрашаваща руските интереси. Ограниченията за използването и преподаването на украински език (наричан от руснаците с омаловажаващия и пренебрежителен термин „малоруско наречие”) влизат в сила след подписването през 1876 г. на т.нар. Емски указ от император Александър II, известен у нас като Цар Освободител. Любопитното е в това, че царят освободител, който според русофилската митология бил силно загрижен за славяните, всъщност държал в желязна хватка и подчинение десетки милиони славяни – поляци, украинци, белоруси, чиито брожения били смазвани с варварска жестокост. Други наши безкористни освободители – генерал Йосиф Гурко и ген. Михаил Скобелев, преди това, през 1863 г., освобождават и поляците... като потапят Варшава и Полша в кръв заради желанието на твърдоглавите поляци да се освободят от руското иго.

Но нека се върнем на методите, с които руските окупатори се стремят да изкоренят националния дух на украинците. Мерките и забраните спрямо украинското население, въведени от Емския указ, се свеждат накратко до следното:

1) Не се допуска вносът на каквито и да е книги на украински език;

2) Забранява се печатането на каквито и да е оригинални произведения или преводи на украински език;

3) Забраняват се всякакви сценични представления и публични четения на украински език, приемани от имперските органи като „украинофилска манифестация”;

4) Да се поддържат финансово издания, насочени срещу украинофилските настроения, тъй като украинофилските вестници са враждебни на руските интереси (украинофильский орган в Галиции, газета «Правда», враждебная вообще русским интересам);

5) Забранява се издаването на вестник „Киевски телеграф”;

6) Усилване на надзора над местните учебни заведения, за да не се допусне преподаването на каквито и да е предмети на украински език;

7) Премахване от библиотеките на всички книги на украински език;

8) Отстраняване на всички преподаватели с украинофилски тенденции;

9) закриване за неопределен срок на Киевския отдел на Императорското географско дружество и откриването му отново само след като са били отстранени завинаги всички неблагонадеждни лица (разбирай украинци), към които има каквото и да е съмнение относно тяхното чисто руско направление;

10) Изгонването на проукраински агитатори от определени области.

По-долу се намира и самият документ, който сам по себе си е доказателство за стремежа на Руската империя да превърне подчинените от нея народи в безволеви и безлични стада, за да може да ги управлява с малко усилия и разходи. Това не оправдава другите империи и не означава, че те са били по-хуманни в отношението си към завладените от тях народи. Но то денонсира митовете на русофилската клика в България за безкористната и безвъзмедна помощ на Русия, която ни била освободила единствено от хуманни подбуди и от братски чувства. Наивно би било да вярваме, че която и да е страна, в това число и Русия, би дала толкова човешки жертви, би изхарчила колосални суми и би изразходвала огромни материални ресурси без да очаква някакви изгоди от такова мащабно начинание и без да преследва някакви нейни цели. Долният документ, макар и да не е свързан пряко с нашата история, е показателен за стремежите на тази имперска държава и за методите, чрез които тя се опитва да осъществи поставените си цели. И в тях, както е видно, няма никакви приятелски, а още по-малко братски чувства при това към народ, който е още по-близък от нас до руснаците по етнически произход, по език и по религия.

                 Эмский указ

Выводы Особого Совещания для пресечения украинофильской пропаганды после исправления в соответствии с замечаниями, сделанными Александром II 18 мая в г. Эмс. В видах пресечения опасной, в государственном отношении, деятельности украинофилов, полагалось бы соответственным принять впредь до усмотрения, следующие меры:

а) По Министерству Внутренних дел.

1. Не допускать ввоза в пределы Империи, без особого на то разрешения Главного Управления по делам печати, каких бы то ни было книг, издаваемых за границей на малорусском наречии.

2. Воспретить в Империи печатание, на том же наречии, каких бы то ни было оригинальных произведений или переводов, за исключением исторических памятников, но с тем, чтобы и эти последние, если принадлежат к устной народной словесности (каковы песни, сказки, пословицы), издаваемы были без отступления от общерусской орфографии (то есть не печатались так называемой «кулишовкою»).

Примечание 1. Мера эта была бы не более, как расширением Высочайшего повеления от 3 июля 1863 года, коим разрешено было допускать к печати на малорусском наречии только произведения, принадлежащие к области изящной литературы, пропуски же книг на том же наречии, как духовнаго содержания, так учебных и вообще назначаемых для первоначальнаго чтения, повелено было приостановить. Примечание II. Сохраняя силу означеннаго выше Высочайшего повеления, можно было бы разрешить к печатанию на малорусском наречии, кроме исторических памятников, и произведения изящной словесности, но с тем, чтобы соблюдалась в них общерусская орфография, и чтобы разрешение давалось не иначе, как по рассмотрению рукописей Главным Управлением по делам печати.

3. Воспретить равномерно всякие на том же наречии сценические представления, тексты к нотам и публичные чтения (как имеющие в настоящее время характер украинофильских манифестаций).

4. Поддержать издающуюся в Галиции, в направлении враждебном украинофильскому, газету «Слово», назначив ей хотя бы небольшую, но постоянную субсидию, без которой она не может продолжать существование и должна будет прекратиться, (украинофильский орган в Галиции, газета «Правда», враждебная вообще русским интересам, издается при значительном пособии от поляков).

5. Запретить газету «Киевский Телеграф» на том основании, что номинальный ее редактор Снежко-Блоцкий слеп на оба глаза и не может принимать никакого участия в редакции, которой заведуют постоянно и произвольно лица, приглашаемые к тому издательницею Гогоцкою из кружка людей, принадлежащих к самому неблагонамеренному направлению.

б) По Министерству Народнаго Просвещения.

6. Усилить надзор со стороны местнаго учебнаго начальства, чтобы не допускать в первоначальных училищах преподавания каких бы то ни было предметов на малорусском наречии.

7. Очистить библиотеки всех низших и средних училищ в малороссийских губерниях от книг и книжек, воспрещаемых 2-м параграфом настоящего проекта.

8. Обратить серьезное внимание на личный состав преподавателей в учебных округах Харьковском, Киевском и Одесском, потребовав от попечителей сих округов именного списка преподавателей с отметкою о благонадежности каждого по отношению к украинофильским тенденциям, и отмеченных неблагонадежными или сомнительными перевести в великорусские губернии, заменив уроженцами этих последних.

9. На будущее время выбор лиц на преподавательские места в означенных округах возложить, по отношению к благонадежности сих лиц, на строгую ответственность представляющих о их назначении, с тем, чтобы ответственность, о которой говорится, существовала не только на бумаге, но и на деле.

Примечание 1. Существуют два Высочайшие повеления покойного Государя Николая Павловича, не отмененные Верховной Властью, а потому сохраняющие и в настоящее время силу закона, которыми возлагалось на строжайшую ответственность Попечителей Округов и вообще учебного начальства, не терпеть в учебных заведениях лиц с неблагонадежным образом мыслей, не только между преподавателями, но и между учащимися. Полезно было бы напомнить о них.

Примечание II. Признавалось бы полезным принять за общее правило, чтобы в учебные заведения округов: Харьковского, Киевского и Одесского назначать преподавателей преимущественно великоруссов, а малоруссов распределить по учебным заведениям С.-Петербургского, Казанского и Оренбургского округов.

10. Закрыть на неопределенный срок Киевский Отдел Императорского Географического Общества (подобно тому, как в 1860-х годах закрыт в этом последнем Политико-экономический Комитет, возникший в среде Статистическаго Отделения), и допустить затем открытие его вновь, с предоставлением местному Генерал-Губернатору права ходатайствовать о его открытии, но с устранением навсегда тех лиц, которые сколько-нибудь сомнительны в своем чисто-русском направлении.

в) По III Отделению Собственной Его Императорского Величества Канцелярии.

11. Немедленно выслать из края Драгоманова и Чубинского, как неисправимых и положительно опасных в крае агитаторов."

 

 Свързани материали:                                        

Цар “Освободител” ама друг път… 

Гласувай:
6Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: kordon
Категория: Политика
Прочетен: 4116022
Постинги: 463
Коментари: 2683
Гласове: 2260